September 21, 2020

dienthoai.com

My Blog about Phone in Vietnam or Điện thoại in Vietnamese

Phân tích của Research and Markets theo Báo cáo năm 2020 cho Việt Nam Viễn thông trong Thị trường di động và băng thông rộng
Theo tin Research and Markets or prnewswire.com
Analysis of Vietnam’s Telecoms, Mobile & Broadband Markets, 2020 Report

The “Vietnam – Telecoms, Mobile and Broadband – Statistics and Analyses” report has been added to ResearchAndMarkets.com’s offering.

The MIC considers plans to close down GSM infrastructure from the beginning of 2022 and repurpose spectrum for LTE and 5G

Vietnamese MNOs gear up for 5G commercial launches by mid-2020

Viettel trials 2.6GHz range for LTE services

This report includes operator data for 2019, regulator’s market data to January 2020, Telecom Maturity Index charts and analyses, recent market developments.

As a communist state and a centrally planned economy Vietnam has undergone significant structural changes over the years. The government has progressively introduced a degree of competition into the economy, and in this regard it plans to part privatise the state’s holdings in telcos as well as a large number of other enterprises.

Fixed broadband penetration in Vietnam remains relatively low, mainly due to the limited number of fixed lines and the dominance of the mobile platform. Internet speeds are also relatively low, and although there is good connectivity via submarine cables the frequent cable breaks have given the country a reputation for unreliable connectivity.

Fixed broadband access is dominated by DSL though in recent years the government has focussed on fibre, and growth in the sector is largely based on expanding fibre infrastructure.

Growth in Vietnam’s mobile market over the past five years has been moderate, in part due to the high penetration. Subscriber growth is expected to remain e relatively low over the next few years, though it will be stimulated by the development of 5G services among operators, and by the government’s efforts to make smartphone ownership universal.

The country is well on the path towards commercialising 5G services, with test licenses having been issued in early 2019 and services anticipated by the end of 2020. The government’s plans for 5G include repurposing GSM spectrum from 2022 and granting licenses for spectrum in the 2.6GHz range to increase network quality.

Ho Chi Minh City is set to become the first smart city in Vietnam, focusing on cloud computing infrastructure, big data, data warehouses and data centres and security-monitoring centres, and developing an open data ecosystem to achieve its 2020 goal.

Companies Mentioned

VNPT

Vinaphone

Mobifone

Viettel

S-Fone

EVN Telecom

Vietnamobile

GMobile

FPT Telecom

VTC

GTel

Key Topics Covered

1 Key statistics

2 Regional Market Comparison

3 Country overview

4 Telecommunications market

4.1 Market analysis

5 Regulatory environment

5.1 Regulatory authorities

5.2 Mobile network developments

6 Mobile market

6.1 Mobile statistics

6.2 Mobile broadband statistics

6.3 Mobile infrastructure

6.4 Major mobile operators

7 Fixed-line broadband market

7.1 Market overview

7.2 Fixed broadband statistics

7.3 Digital Subscriber Line (DSL) networks

7.4 Fibre-to-the-Premises (FttP) networks

7.5 Other fixed broadband services

8 Fixed network operators

8.1 Introduction

8.2 Vietnam Post & Telecommunications (VNPT)

8.3 Viettel

8.4 FPT Telecom

8.5 GTel

9 Telecommunications infrastructure

9.1 Fixed line statistics

9.2 Cross VietNam Cable System (CVCS)

9.3 International infrastructure

10 Data Centres

10.1 Regional Overview

10.2 Market Drivers

10.3 Local data centre providers

11 Digital economy

11.1 E-Government

11.2 E-Health

11.3 E-Education

11.4 Smart Meters

11.5 Smart Cities

11.6 Technology parks/focus areas

12 Appendix Historic data

13 Related reports

List of Tables
Table 1 Top Level Country Statistics and Telco Authorities – Vietnam 2020 (e)
Table 2 Growth in the number of mobile subscribers and penetration 2010 2025
Table 3 Change in the number of mobile subscribers by technology 2015 – 2020
Table 4 Change in the number of mobile subscribers by prepaid and contract 2015 – 2020
Table 5 Growth in the number of mobile broadband subscribers and penetration 2010 2025
Table 6 Growth in the number of mobile data cards 2015 2020
Table 7 Mobile market share of subscribers by operator 2018
Table 8 Change in the number of Vietnamobile’s mobile subscribers 2007 2019
Table 9 Development of Vietnamobile’s financial data 2017 2019
Table 10 Growth in the number of fixed broadband subscribers and penetration 2010 2025
Table 11 Growth in the number of FttX subscribers 2008 2018
Table 12 Development of VNPT’s financial data 2015 2019
Table 13 Change in the number of fixed line subscriptions and teledensity 2010 – 2025
Table 14 Vietnam – Data Centres
Table 15 Historic – Mobile subscribers and penetration 1995 2010
Table 16 Historic – Fixed broadband subscribers and penetration 2007 2010
Table 17 Historic – Fixed line subscriptions and penetration 2007 – 2010
Table 18 Historic – Fixed line subscriptions and penetration 2007 – 2010
Table 19 Historic – Internet users and penetration 1998 2016
Table 20 Historic MobiFone’s mobile subscribers 2007 2016
Table 21 Historic – VNPT – Vinaphone mobile subscribers 2007 2014
Table 22 Historic Viettel’s mobile subscribers 2007 2014
Table 23 Historic – GMobile mobile subscribers 2009 2011

List of Charts
Chart 1 Asian Telecoms Maturity Index by Market Category
Chart 2 Asian Telecoms Maturity Index vs GDP per Capita
Chart 4 Growth in the number of mobile subscribers and penetration 2010 2025
Chart 5 Change in the number of mobile subscribers by technology 2015 – 2020
Chart 6 Change in the number of mobile subscribers by prepaid and contract 2015 – 2020
Chart 7 Growth in the number of mobile broadband subscribers and penetration 2010 2025
Chart 8 Growth in the number of fixed broadband subscribers and penetration 2010 2025
Chart 9 Development of VNPT’s financial data 2015 2019
Chart 10 Change in the number of fixed line subscriptions and teledensity 2010 – 2025

List of Exhibits
Exhibit 1 Key Market Characteristics by Market Segment
Exhibit 2 South East Asia – Key Characteristics of Telecoms Markets by Country
Exhibit 3 MIC’s assigned policy and regulatory responsibilities

For more information about this report visit https://www.researchandmarkets.com/r/imyuqv

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200417005236/en/

Contacts

ResearchAndMarkets.com
Laura Wood, Senior Press Manager
press@researchandmarkets.com
For E.S.T Office Hours Call 1-917-300-0470
For U.S./CAN Toll Free Call 1-800-526-8630
For GMT Office Hours Call +353-1-416-8900
là một nhà nước cộng sản và một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, Việt Nam đã trải qua những thay đổi cơ cấu đáng kể trong những năm qua. Chính phủ đã dần dần đưa ra một mức độ cạnh tranh trong nền kinh tế, và về vấn đề này, nó có kế hoạch tư nhân hóa một phần của nhà nước trong công ty viễn thông cũng như một số lượng lớn các doanh nghiệp khác.

Sự thâm nhập băng rộng cố định ở Việt Nam vẫn còn tương đối thấp, chủ yếu là do số lượng đường dây cố định hạn chế và sự thống trị của nền tảng di động. Tốc độ Internet cũng tương đối thấp, và mặc dù có kết nối tốt thông qua cáp ngầm, việc ngắt cáp thường xuyên đã mang lại cho quốc gia danh tiếng về khả năng kết nối không đáng tin cậy.

Truy cập băng rộng cố định bị chi phối bởi DSL mặc dù trong những năm gần đây, chính phủ đã tập trung vào sợi quang và sự tăng trưởng trong lĩnh vực này chủ yếu dựa trên việc mở rộng cơ sở hạ tầng sợi.

Tăng trưởng tại thị trường di động của Việt Nam trong năm năm qua là vừa phải, một phần do sự thâm nhập cao. Tăng trưởng thuê bao dự kiến ​​sẽ vẫn ở mức tương đối thấp trong vài năm tới, mặc dù điều này sẽ được kích thích bởi sự phát triển dịch vụ 5G giữa các nhà khai thác và bởi những nỗ lực của chính phủ nhằm làm cho quyền sở hữu điện thoại thông minh trở nên phổ biến.

Đất nước này đang trên con đường thương mại hóa dịch vụ 5G, với giấy phép thử nghiệm đã được cấp vào đầu năm 2019 và các dịch vụ được dự đoán vào cuối năm 2020. Các kế hoạch của chính phủ cho 5G bao gồm tái sử dụng phổ GSM từ năm 2022 và cấp giấy phép cho phổ tần trong 2,6 GHz phạm vi để tăng chất lượng mạng.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành thành phố thông minh đầu tiên tại Việt Nam, tập trung vào cơ sở hạ tầng điện toán đám mây, dữ liệu lớn, kho dữ liệu và trung tâm dữ liệu và trung tâm giám sát an ninh và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở để đạt được mục tiêu năm 2020.

Các công ty đề cập

VNPT

Điện thoại thông minh

Mobifone

Việt Nam

S-Fone

Tổng đài viễn thông

Điện thoại di động

Xe điện

Viễn thông FPT

VTC

GTel

Các chủ đề chính được bảo hiểm

1 Thống kê chính

2 So sánh thị trường khu vực

3 Tổng quan về đất nước

4 thị trường viễn thông

4.1 Phân tích thị trường

5 Môi trường pháp lý

5.1 Cơ quan quản lý

5.2 Phát triển mạng di động

6 thị trường di động

6.1 Thống kê di động

6.2 Thống kê băng thông rộng di động

6.3 Cơ sở hạ tầng di động

6.4 Các nhà khai thác di động lớn

7 Thị trường băng rộng cố định

7.1 Tổng quan về thị trường

7.2 Cố định thống kê băng thông rộng

7.3 Mạng thuê bao kỹ thuật số (DSL)

7.4 Mạng cáp quang (FttP)

7.5 Các dịch vụ băng rộng cố định khác

8 nhà khai thác mạng cố định

8.1 Giới thiệu

8.2 Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

8.3 Việt Nam

8.4 Viễn thông FPT

8,5 GTel

9 Cơ sở hạ tầng viễn thông

9.1 Thống kê dòng cố định

9.2 Hệ thống cáp chéo Việt Nam (CVCS)

9.3 Cơ sở hạ tầng quốc tế

10 trung tâm dữ liệu

10.1 Tổng quan khu vực

10.2 Trình điều khiển thị trường

10.3 Nhà cung cấp trung tâm dữ liệu địa phương

11 Nền kinh tế số

11.1 Chính phủ điện tử

11.2 Sức khỏe điện tử

11.3 Giáo dục điện tử

11.4 Đồng hồ thông minh

11,5 Thành phố thông minh

11.6 Khu công nghệ / khu vực tập trung

12 Phụ lục Dữ liệu lịch sử